FAR 1 st lediga jobb hos FAR

Alla jobb hos FAR

Visar annonser 1 till 1


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till FAR

Branschorganisationen för redovisnings-
konsulter, revisorer och rådgivare

FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. FAR bildades 1 september 2006 när Sveriges två revisorsföreningar, FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS, gick samman. Under perioden september 2006 till mars 2010 hette branschorganisationen FAR SRS.

FAR utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen. Och vi vet vad som krävs för att möta förändringarna i vår bransch. Samtidigt är vi med och påverkar alla andra branscher i vårt land, från stålet och musiken till skogen och jeansen. FAR ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information vilket är grunden för tillväxt.
 
Våra medlemmar (cirka 6 500) är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skattekonsulter, rådgivare och andra specialister, exempelvis inom hållbarhetsredovisning.

Vi arbetar både nationellt och internationellt och utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen genom bland annat rekommendationer, utbildning och remissverksamhet.
 
FARs helägda dotterbolag FAR Akademi arrangerar utbildningar, ger ut böcker, tidningar och digitala produkter.