Elsäkerhetsverket 5 st lediga jobb hos Elsäkerhetsverket

Alla jobb hos Elsäkerhetsverket

Visar annonser 1 till 5


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till Elsäkerhetsverket

Om verket 

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Näringsdepartementets verksamhetsområde. Myndigheten har sitt huvudkontor i Kristinehamn och regionkontor för elektriska anläggningar i Hässleholm, Kristinehamn, Stockholm och Umeå.

Verkets arbetsuppgifter

Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tekniska säkerhetsfrågor såsom elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet – EMC. Verket utfärdar föreskrifter om elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet för elektriska anläggningar samt elektrisk materiel. Vidare är Elsäkerhetsverket ansvarig myndighet för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör.

En annan viktig uppgift är tillsyn av elektriska anläggningar, vilket bland annat görs genom inspektioner som utförs av verkets elinspektörer. Elinspektörerna utreder även elolycksfall och elbränder. Elsäkerhetsverket utför marknadskontroll på elektrisk materiel och utfärdar försäljningsförbud på materiel som inte uppfyller gällande krav.

Standardiseringsarbete

Standardiseringsarbete sker genom medverkan nationellt inom SEK Svensk Elstandard samt internationellt inom CENELEC och IEC.  

Elsäkerhetsverket ansvarar tillsammans med ett 40-tal andra myndigheter för krishantering i fredstid och vid höjd beredskap.