Domarnämnden

Gotlands tingsrätt söker en rådman

Arbetsuppgifter
Gotlands tingsrätt har totalt cirka 15 anställda, varav tre ordinarie domare (en lagman och två rådmän). Tingsrätten arbetar i ett rotelsystem med tre likvärdiga rotlar (en per domare) och dessutom en konkursrotel (handhas av en av domarna) och en administrativ rotel (handhas av en chefsadministratör). Tingsrätten arbetar helt och hållet digitaliserat (dvs. utan pappersakter). Som ordinarie domare vid tingsrätten arbetar man dock i stor utsträckning rotelöverskridande.

Gotlands tingsrätt tillhör en av landets mindre tingsrätter. Kännetecknande för arbetet i tingsrätten, liksom andra små tingsrätter, är att man som domare får arbeta brett såväl vertikalt som horisontellt. Det innebär att man sysslar med alla förekommande mål och ärenden och med allt från enklare beredningsåtgärder till kvalificerad processledning och dömande i komplicerade och omfattande mål.

Det finns goda möjligheter att styra både arbetsförhållanden och arbetstid. Det finns också möjlighet att utföra vissa arbetsuppgifter på distans. Oreglerad arbetstid är en realitet, vilket ger utrymme för kvalitet i hela livssituationen. Totalt sett är dock arbetsmängden sådan att man är väl sysselsatt och på tingsrätten förekommer arbetstoppar som ställer höga krav på tillgänglighet och flexibilitet.


Kvalifikationer m.m.
Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Vi värdesätter att du har en juridisk vidsynthet och en bred och djup juridisk allmänbildning. Du ska också ha ett intresse för att involvera dig i den ständigt pågående utvecklingsprocessen.
Det är även viktigt med en vilja och förmåga till samverkan och samarbete med andra inom Sveriges Domstolar. 
 
Ordinarie domare anställs med fullmakt. 


Om Gotlands tingsrätt och Gotland
Gotlands tingsrätt är en av landets mindre tingsrätter, vilket präglar organisation och det dagliga arbetet. Å ena sidan innebär det att varje medarbetares ansvar för helheten är särskilt stort. Å andra sidan innebär det att en enskild domare ges stora möjligheter att bestämma över sin egen arbetssituation.

Verksamheten bedrivs i kulturskyddade lokaler centralt i Visby. Tingsrätten har behov av större lokaler och planering hos Domstolsverket finns för det.

Gotland är en egen kommun (region) med cirka 57 000 invånare, varav hälften bor i Visby. Karaktäristiskt för livet på Gotland är närheten till allt och frånvaron av köer och trängsel. Sett till sin relativa litenhet måste Gotland sägas ha ett ovanligt rikt och dynamiskt kulturliv. Och vad gäller året-runt-öppna restauranger av hög kvalitet finns det ingen annan ort utanför de tre storstadsområdena i Sverige som kommer i närheten. För den som är intresserad av ett aktivt friluftsliv erbjuder Gotland oändliga möjligheter av skiftande slag.

Gotland (Visby) har utmärkta kommunikationer med Stockholm och Visby kan i flera avseenden beskrivas som en förort till Stockholm. Det är t.ex. problemfritt att under en och samma dag resa fram och tillbaka till Stockholm för att delta i sammanträden, kurser m.m.


Övriga upplysningar
Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se
Ansökningsblankett, kravprofil m.m.


Kontakt
För frågor om anställningen, vänd dig till:
Mikael Mellqvist, lagman,
0498-28 14 22

Sofia Rudolph,
chefsadministratör,
0498-28 14 21
 
 
Ansök nu 


Sista ansökningsdag : 12 april . Arbetsort : Gotland . Publicerat : 19 mars

Kategorier : Juridik Offentliga jobb


Senaste jobben från Domarnämnden

Alla jobb hos Domarnämnden

Liknande jobb Gotlands tingsrätt söker en rådman