Didner & Gerge 1 st lediga jobb hos Didner & Gerge

Alla jobb hos Didner & Gerge

Visar annonser 1 till 1


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till Didner & Gerge

Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre.

Vi anser att det finns många fördelar med att vara just fristående och inte vara en del av en större koncern. Vi arbetar inte med en indexnära förvaltning utan våra fonders sammansättning är resultatet av de ca 35-45 aktier vi för tillfället bedömer har bäst framtida kurspotential. Ett fristående fondbolag har utöver fördelen att enbart fokusera på förvaltning även möjligheten att ge sina förvaltare stor frihet i valet av aktier. En förutsättning för att långsiktigt kunna prestera goda förvaltningsresultat är att man måste ta risken att resultaten enstaka år blir tydligt sämre än index. En förvaltare måste i den situationen känna fullt förtroende för företagets ledning, en förvaltare som oroar sig för sin arbetssituation kan inte fokusera på långsiktigt goda resultat. Om du vill veta mer om vår förvaltningsfilosofi, se vår senaste årsrapport.

Engagerade och motiverade medarbetare

Utöver ovanstående fördelar med att vara ett fristående fondbolag har vi förmodligen även större möjligheter att behålla våra medarbetare, då vi kan ge en god ersättning samt att delägarskap i vissa fall kan erbjudas. Detta skapar kontinuitet, stabilitet och engagemang hos oss vilket gynnar dig som kund. Om du vill läsa mer om vår ersättningspolicy, klicka här. Det är även en självklarhet att våra förvaltare äger fondandelar i våra egna fonder.

Effektiv organisation nära till kund

Vi vill ge dig som kund bästa tänkbara service. Det är lätt att komma i kontakt med oss och vi utför alltid vårt arbete så bra och snabbt vi kan. Du är hjärtligt välkommen att höra av dig till oss!