Datainspektionen

Analytiker till ny strategisk funktion för omvärldsbevakning och analys

EU:s dataskyddsreform som börjar gälla i maj 2018 innebär stora förändringar på integritetsskyddsområdet. Datainspektionen får fler uppgifter, bland annat att löpande följa och rapportera om utvecklingen inom integritetsskyddsområdet och att ta emot och hantera personuppgiftsincidenter. Myndigheten får också nya befogenheter och kommer bland annat besluta om administrativa sanktioner. För att stärka integritetsskyddet i Sverige har regeringen givit Datainspektionen ett utökat uppdrag och den stödjande och rådgivande rollen blir tydligare. Myndigheten kommer att byta namn och samtidigt växa från drygt 50 anställda till ca 80. Vi söker nu dig som vill vara med och driva den största integritetsstärkande reformen på länge!

Som ett led i förändringsarbetet vid Datainspektionen inrättas en stabsorganisation som leds av en stabschef och är direkt underställd generaldirektören. Staben kommer att innehålla en strategisk omvärlds- och analysfunktion. Funktionen ska bland annat bygga upp och ansvara för myndighetens nya uppdrag att löpande följa och rapportera om utvecklingen inom integritetsskyddsområdet till regeringen och andra intressenter samt att stödja generaldirektören och ledningen i den strategiska utvecklingen av myndigheten.

I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med omvärldsanalys och andra typer av analys inom myndighetens verksamhetsområde. Som analytiker får du en nyckelroll i att driva framtagandet av beslutsunderlag för myndighetens strategiska inriktning. Det kan handla om allt från lägesbilder, kund- och intressentanalyser för att prioritera myndighetens verksamhet till att ta fram eller kvalitetssäkra metoder och modeller för utförande av myndighetens kärnuppdrag. I uppdraget ingår att följa upp och utvärdera effekter av myndighetens verksamhet. Du kommer ha en nära samverkan med såväl engagerade kollegor som med externa samverkans­partners. I ditt uppdrag ingår att på ett pedagogiskt sätt presentera funktionens analyser såväl i skrift som i muntliga presentationer. I uppdraget ingår att analysera behov av och bistå i kravställning av ett ändamålsenligt verksamhetsstöd för funktionens arbete.

Vi söker två analytiker med stort intresse för verksamhetsutveckling och bred erfarenhet av arbete med metod- och analysfrågor.

Ta chansen att få vara med och bygga upp en helt ny analysverksamhet inom ett aktuellt och samhällsviktigt område!

Kvalifikationer

Du har

  • Samhällsvetenskaplig eller annan relevant högskoleexamen
  • Minst tre års erfarenhet av arbete med strategiskt analysarbete
  • Gedigen kunskap i metod- och analysmetodik, särskilt kvalitativ metod
  • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska

Meriterande

Det är meriterande om du har

  • Erfarenhet av att driva utvecklingsarbete
  • Erfarenhet av projektledning och/eller att organisera och leda workshops eller liknande
  • Arbetat med data- och integritetsskyddsfrågor

Vi söker dig som med engagemang och stark drivkraft vill vara med och utveckla kvaliteten och effektiviteten i Datainspektionens verksamhet. Du är lösningsorienterad och har mycket god analytisk förmåga. Du sätter dig snabbt in i nya områden och motiveras av att tillsammans med stabschefen bygga upp analysfunktionens verksamhet. Funktionen ska utgöra ett strategiskt stöd både till ledningen och verksamheten och det är därför centralt att du har god pedagogisk förmåga och lätt för att skapa goda relationer på olika nivåer inom och utanför organisationen. Självklart tycker du om att dela med dig av erfarenheter och idéer och medverkar i utbildnings- och andra aktiviteter för att bidra till utveckling och lärande.

Frågor om tjänsten

För ytterligare information om tjänsten kontakta tf. generaldirektören Eva Håkansson, 08-657 61 57. Facklig representant är juristen Adolf Slama, Saco-föreningen, 08-657 61 12 .

Hur ansöker jag?

Sista dag för ansökan är den 6 mars . Din ansökan skickar du Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se

Referens dnr 133-2018

Övrigt

När beslut om tillsättning har fattats, kommer detta att meddelas på Datainspektionens anslagstavla.

 

Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare.

 

Sista ansökningsdag : 6 mars . Arbetsort : Stockholm

Kategorier : Samhälls- & Beteendevetenskap


Senaste jobben från Datainspektionen

Alla jobb hos Datainspektionen

Liknande jobb Analytiker till ny strategisk funktion för omvärldsbevakning och analys