Boverket 1 st lediga jobb hos Boverket

Alla jobb hos Boverket

Visar annonser 1 till 1


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till Boverket

En man som bär en liten flicka och Boverket i Karlskrona. Foto: Fancy/Jonnér bildbyrå och Lars Forsstedt

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Verket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde