BillerudKorsnäs 1 st lediga jobb hos BillerudKorsnäs

Alla jobb hos BillerudKorsnäs

Visar annonser 1 till 1


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till BillerudKorsnäs

Om oss

 

Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid


BillerudKorsnäs erbjuder förpackningsmarknaden hållbara material och nya lösningar som ökar kundernas lönsamhet samtidigt som miljöpåverkan minskar.

Ledande position på växande marknader


Bolaget har ledande globala och regionala positioner inom växande produktsegment. Våra 2 000 kunder är förpackningstillverkare, varumärkesägare och stora detaljhandelsoch dagligvarukedjor som finns i över 100 länder.


Innovation prioriterat område


Genom att leda utvecklingen i branschen med nya produkter och lösningar utmanar vi konventionella förpackningsmaterial. Därmed förflyttar vi kontinuerligt gränsen för vad pappersbaserade produkter kan användas till.


Tydlig tillväxtstrategi


BillerudKorsnäs ska växa snabbare än marknaden för förpackningspapper och -kartong. Det ska ske genom att vi förflyttar oss geografiskt och i värdekedjan, utvecklar nya produkter, effektiviserar vår produktion och erbjuder hållbara alternativ.


Hållbarhet driver affären


BillerudKorsnäs drivs av hållbarhet som en naturlig och självklar del i hela verksamheten och värdekedjan. Råvaran kommer från hållbart skötta skogar och tillverkningen sker i resurseffektiva produktionsenheter som ständigt förbättras för att minimera miljöpåverkan. Våra produkter och lösningar är många gånger också en del av lösningen på flera stora utmaningar som världen står inför idag.


Fokus på långsiktigt värde för aktieägare


Nuvarande finansiella ställning ger möjlighet att investera såväl i den egna strukturen som att göra strategiska förvärv. BillerudKorsnäs mål är att generera avkastning på sysselsatt kapital motsvarande 13% och dela ut 50% av nettovinsten till aktieägare.