Arbetsmiljöverket

Sakkunnig inom elsäkerhet

Dnr 2022/023347
Vill du vara med och vidareutveckla en myndighet som arbetar med frågor som gör skillnad för hela arbetsmarknaden? Vår vision är att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Då kan detta vara något för dig.

Sverige står inför ett kraftigt ökat elbehov och flera analyser pekar på att behovet 2045 kan innebära en fördubbling mot dagens behov. Det kommer sannolikt innebära en stor utbyggnad av vårt elsystem och vår elproduktion, men även en omställning av stora delar av samhället, där fossil energi ska ersättas av elenergi.

Därför söker vi nu en sakkunnig handläggare inom elsäkerhet på avdelningen för regler och internationella frågor. Enheten för användarregler som du kommer att jobba med består av ett team med 12 kunniga och engagerade kollegor. Tillsammans ska ni bidra till att förebygga olyckor och skador i arbetslivet. Du kommer att arbeta hos en seriös, trygg och stabil arbetsgivare.

Enheten har en viktig roll när det gäller att synliggöra och lyfta fram säkerhetsfrågor ur arbetsmiljösynpunkt när det gäller användning av personlig skyddsutrustning, användning och hantering av arbetsutrustning, till exempel stationära och mobila maskiner, lyftanordningar, trycksatta anordningar med mera. Vi arbetar också med att förebygga skador av exponering av fysikaliska faktorer som buller, vibrationer, laser, UV- och IR-strålning samt elektromagnetiska fält samt risker vid arbeten i explosionsfarlig miljö.

Brinner du för teknik, säkerhet och arbetsmiljö och har erfarenhet av arbetet med el, då är det en perfekt matchning!


Ditt nya arbete
Som sakkunnig kommer du att ha omväxlande arbetsuppgifter, båda inom utveckling av hela arbetsmiljöområdet som Arbetsmiljöverket ansvarar för och inom enhetens specialområden.

Inom ditt område kan du bl.a. komma att ha flera av nedanstående arbetsuppgifter:
• Handläggning av ärenden från svartjänst och inspektionsavdelning kring frågor och ärenden som rör elsäkerhet.
• Bistå med dina kompetenser inom sakområdet till inspektionsavdelningen och andra sakkunniga handläggare på myndigheten men även externt i samband med bland annat olycksutredningar.
• Bedriva och medverka i föreskriftsarbete som berör elsäkerhet: skriva regler och ta fram vägledande material.
• Besvara frågor om tillämpningen av vårt regelverk
• Svara på remisser
• Medverka när informationsmaterial sammanställs
• Planera och delta i utbildningar, konferenser och seminarier
• Samverka med ett nationellt och internationellt nätverk som exempelvis tillverkare, andra myndigheter inom Sverige och Europa, branschorganisationer och arbetsmarknadens parter.

Samverka internationellt genom att delta i prioriterat standardiseringsarbete och EU-arbete vid behov.
I ditt arbete arbetar du tillsammans med en mindre arbetsgrupp.
Mycket av arbetet bedrivs i projektform och i samarbete med andra myndigheter.
Arbetet är dock i stort självständigt, utåtriktat och kan innebära ett fåtal resor nationellt och internationellt.
Arbetsuppgifterna kan komma att variera över tiden beroende på aktuell fokusering inom avdelningen, men innebär alltid att så långt som möjligt ta till vara på din kompetens.

Enheten leds av Munasar och som genom sitt ledarskap ger dig mandat till att utveckla interna processer och ditt medarbetarskap. För honom är det prioriterat att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Dina blivande kollegor brinner för sitt uppdrag, är generösa med att dela med sig av sina kunskaper och tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet.


Vi söker dig som
• Har universitets eller högskoleutbildning med teknisk inriktning (tex elingenjör) om minst 120 gamla respektive 180 nya hp eller annan utbildning tillsammans med relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Kan uttrycka dig mycket bra tydligt och begripligt i tal, både på svenska och engelska.
• Har erfarenhet av att skriva olika typer av texter som t.ex. föreskrifter, remiser, informationsmaterial.
• Har god förmåga att ta egna initiativ.
• Kan arbeta självständigt och i team.
• Är van att informera och kommunicera i olika sammanhang.
• Är analytisk.
• Är lösningsorienterad och flexibel som person och i sitt arbetssätt utifrån rådande situation/ eller verksamhets behov.
• Kan hantera frågor ur ett helhetsperspektiv.
• Är samarbetsvillig och nätverkade både internt och externt i sitt arbetssätt.
• Är nyfiken och vilja lära dig mer.

Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Det är meriterande om du har:
• Kunskaper om elinstallationsarbete eller arbete vid elektrisk anläggning.
• Erfarenheter av inspektioner av arbetsställen där nybyggnation/utbyggnad av elnätet pågår.
• Erfarenhet att arbeta med tekniska standarder i tillverkning, produktprovning, design eller utveckling.
• God kännedom om EU-lagstiftning inom området.
• Vana att leda och arbeta i projekt.
• Erfarenhet av myndighetsarbete.
• Arbetat utifrån ett MTO-perspektiv (människa-teknik-organisation).
• Erfarenheter med standardiseringsarbete.


Mer om anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Solna eller på en annan ort där Arbetsmiljöverket har ett kontor. På våra kontor arbetar vi både aktivitetsbaserat och med fasta arbetsplatser. Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha balans mellan jobb och fritid. För oss är det viktigt med en hållbar arbetsmiljö. Därför har vi flexibla arbetstider och ger möjlighet till distansarbete några dagar per vecka, där verksamheten tillåter och för de som önskar.

Vi har individuell lönesättning samt tillämpar provanställning om sex månader. Läs mer om vad vi erbjuder på vår hemsida www.av.se/om-oss/Jobba-hos-oss.

Vi erbjuder dig en grundläggande internutbildning då du startar hos oss och det finns goda möjligheter till kompetensutveckling.

Arbetsmiljöverket erbjuder en attraktiv arbetsplats som ska vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Att vi är olika bidrar till att verksamheten blir effektiv och för att kunna ta tillvara på varje medarbetares kompetens har vi ett inkluderande synsätt. Integrering av jämställdhet och tillgänglighet i alla delar av verksamheten är en självklarhet.

Som medarbetare tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till helheten genom att visa engagemang och hänsyn i samarbetet med andra. Du agerar efter våra värdeord trovärdig, kommunikativ och offensiv samt att du har ett likabehandlingsperspektiv i din vardag.


Om avdelningen
Avdelningen för regler och internationella frågor skriver och ansvarar för regler och föreskrifter som, utöver våra lagar om arbetsmiljö, styr hur en bra arbetsmiljö ska vara. Vi medverkar också som svenska representanter vid utarbetande av EU-direktiv och standarder, stöttar och medverkar vid arbetsmiljöinspektioner, utför marknadskontroll och ger utbildningar.


Om du har frågor
Ytterligare information lämnas av enhetschef Munasar Muse, Agneta Axelsson för Saco, Eva Parissay för ST. Alla nås på telefon 010-730 90 00.

Rekryteringen sköts av Arbetsmiljöverket och vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag och annonssäljare.

Välkommen med din ansökan senast den 19 maj 2022.
Ansök genom att klicka på länken nedan. Ange diarienummer i din ansökan.
Ansök nu


Sista ansökningsdag : Om 6 timmar . Arbetsort : Stockholm . Publicerat : 29 april

Kategorier : Offentliga jobb Teknik & Ingenjör


Senaste jobben från Arbetsmiljöverket

Alla jobb hos Arbetsmiljöverket

Liknande jobb Sakkunnig inom elsäkerhet