Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket söker Utredare med inriktning mot nationalekonomi

Arbetsplatsbeskrivning

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklar vi och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 250 000 anställda.

Vill du utveckla och driva strategiska arbetsgivarpolitiska frågor med koppling till samhällsekonomi och dynamiken på arbetsmarknaden? Som utredare och intressebevakare på Arbetsgivarverket får du företräda de statliga verksamheterna 
utifrån deras roll som arbetsgivare i frågor som rör samhällsekonomi, kompetensförsörjning och den statliga sektorns utveckling. 

Som utredare tillhör du enheten för Kommunikation och intressebevakning som idag består av sex utredare med olika inriktning inom arbetslivsområdet samt av chefsekonomen. Inom enheten arbetar också fem kommunikatörer. Enheten leds av Arbetsgivarverkets kommunikationschef.


Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter
Som utredare arbetar du inom ett brett fält av frågor inom samhällsekonomi och arbetsmarknad inom Sverige och EU. Du kan tillämpa olika perspektiv, metoder och angreppssätt. Du sammanställer synpunkter och analyserar underlag, statistik och data. Med stöd av kollegor kommer du att producera statistiska rapporter och identifiera frågeställningar och ämnen för analys. Du kommer att skriva remissvar och representera Arbetsgivarverket och dess medlemmar i olika sammanhang och både muntligen och skriftligen kommunicera organisationens ställningstaganden i olika kanaler. Genom att hämta in synpunkter hos medlemmar och internt på Arbetsgivarverkets kansli är det material du producerar välförankrat. 

Inom ramen för de statliga arbetsgivarnas gemensamma strategi medverkar du i projekt, arbetsgrupper och i andra arbetsformer där dina kunskaper om samhällsekonomi kan omsättas i utvecklingen av den statliga arbetsgivarpolitiken. Arbetsgivarverket bedriver också en systematisk omvärldsbevakning vilket involverar samtliga medarbetare.

Kvalifikationer

För arbetet krävs att du har:

• akademisk examen med minst 90 poäng i nationalekonomi. 
• erfarenhet av att arbeta med samhällsekonomiska frågor inom intresseorganisat-ion, partsarbete, myndighet eller motsvarande.
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
• god förmåga att förstå och uttrycka dig på engelska i tal och skrift.
• erfarenhet av att arbeta med utredningar, rapporter och analyser.
• erfarenhet av att statistiskt bearbeta stora datamängder. 
• goda programmeringskunskaper i Excel.
• programmeringskunskaper i SQL är önskvärt.

Programmeringskunskaper i Stata och/eller SAS kan vara meriterande.

I rollen som utredare krävs att du har god samarbetsförmåga, är bra på att lyssna och är prestigelös. Du är en god kommunikatör, både muntligen och skriftligen och strävar ef-ter en målgruppsanpassad kommunikation. Du kan utifrån uppdragets syfte och förut-sättningar identifiera väsentliga frågeställningar och självständigt genomföra analyser. 

Vår värdegrund utgår ifrån att medarbetarna är professionella och engagerade och du inspireras av att med utgångspunkt från den statliga arbetsgivarpolitiken bidra till att utveckla den statliga sektorns effektivitet och samhällsnytta. 

Övrigt

Arbetsgivarverkets kansli är beläget på Sveavägen 44 i Stockholm.
Arbetsgivarverket tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. 
I denna rekrytering samarbetar vi med Skill. I denna rekrytering samarbetar vi med Skill. Vill du veta mer om anställningsprocessen kontakta rekryteringskonsult Lena Johansson telefon 0708-523236. För frågor om arbetet kontakta kommunikationschef Lars Andrén eller chefekonom Ro-ger Vilhelmsson, båda nås på telefon 08-700 13 00. 

Välkommen med din ansökan senast den 4 mars.

Antal platser: 1

Upplysningar lämnas av

Lars Andrén 
070-2873127

Sista ansökningsdag: 2018-03-04

Arbetsgivarens referensnummer: 2018/0104

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : 4 mars . Arbetsort : Stockholm

Kategorier : Ekonomi & Finans Samhälls- & Beteendevetenskap


Senaste jobben från Arbetsgivarverket

Alla jobb hos Arbetsgivarverket

Liknande jobb Arbetsgivarverket söker Utredare med inriktning mot nationalekonomi