Röda Korsets Högskola

Prefekt

Prefekt till Röda Korsets Högskola

Röda Korsets Högskola befinner sig i en expansiv fas med utveckling både av forskning och utbildning. Högskolan är lokaliserad i nya lokaler, Technology and Health, på Campus Flemingsberg. Campus såväl som Flemingsberg är i en intensiv utvecklingsfas i vilken lärosätet är delaktig. Vid högskolan bedrivs utbildning på grund och avancerad nivå i omvårdnad samt sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogram med stark profil mot global omvårdnad. För närvarande planeras ett internationellt program i folkhälsovetenskap, inom global hälsa, med programstart 2018. Vid högskolan bedrivs forskning inom det hälsovetenskapliga området vilken är organiserad i tvärdisciplinära forskningsteman med ämnen som omvårdnad, folkhälsovetenskap, medicin, och teknisk vårdvetenskap som bas. 

Arbetsuppgifter
Som prefekt är du chef för den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten vid en nyinrättad hälsovetenskaplig institution. Personalansvaret innefattar t ex arbetsmiljö och kompetensförsörjning för institutionens ca 40 medarbetare. Prefekten är direkt underställd rektor, ingår i högskolans ledningsgrupp och ansvarar för institutionens verksamhet, budget, resurser och utveckling. I din roll som chef leder du arbetet vid institutionen och verkar för hög kvalitet i utbildning, forskning, samverkan och internationalisering. Prefekten företräder organisationen internt såsom externt. Uppdraget kan med fördel kombineras med viss egen forskning.

Behörighet
Vi söker dig med akademisk utbildning, lägst doktorsexamen inom något av lärosätets hälsovetenskapliga områden. Vidare krävs erfarenhet av arbete inom akademi och att leda en verksamhet med större budgetansvar samt erfarenhet av att planera och leda administrativa processer.
Du är väl insatt i forsknings- och utbildningsfrågor samt har goda kunskaper om villkoren inom högskolevärlden. Arbetsuppgifterna ställer krav på dokumenterat goda ledaregenskaper samt flerårig erfarenhet av uppdrag med personalansvar för ett större antal medarbetare. 

Du har intresse och fallenhet för organisations-och personalfrågor och förmåga till ett proaktivt ledarskap som främjar respekt, tillit och samarbete. Därtill har du ett starkt engagemang, hög integritet, förmåga att fatta beslut samt att skapa och bibehålla goda relationer till medarbetare och externa parter. Du ska även kunna bidra till att stärka högskolans varumärke som ett hälsovetenskapligt lärosäte.
Meriterande är att du har brett nätverk nationellt samt internationellt och gärna inom för hälsovetenskapliga områden. 
Vid rekryteringen kommer stor vikt läggas vid dina personliga egenskaper att axla ett omfattande ledaruppdrag.

Vi erbjuder
Anställningen är ett förordnande med läraranställning tillsvidare i botten med inledande provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. 

Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av;
Louise Stjernberg, rektor
Louise.Stjernberg@rkh.se
 
Maria Stein Ymén, HR-chef
Maria.stein.ymen@rkh.se


Fackliga företrädare
Mia Kraft, SULF, 
mia.kraft@rkh.se

Maria Johansson, Vision, maria.johansson@rkh.se


I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE. För ytterligare upplysningar kontakta
Ingela Papinski, ingela.papinski@source-executive.se
mobil: 070-5761876
Monica Landmark, monica.landmark@source-executive.se
mobil: 073-1550014

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan ska innehålla följande handlingar:

• Personligt brev där du kort beskriver dig själv 
• Meritförteckning med kopior av betyg, examensbevis, etc.
• Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.
För att söka tjänsten gå in på 
http://www.source-executive.se.
Sista ansökningsdag är den 28 maj 2017 men intervjuer kan komma att ske löpande.

 

Ansök nu

 

Sista ansökningsdag : Om 15 timmar . Arbetsort : Huddinge, Stockholm . Publicerat : 5 maj

Kategorier : Chef & Ledning


Senaste jobben från Röda Korsets Högskola

Alla jobb hos Röda Korsets Högskola

Liknande jobb Prefekt