Östersunds kommun

Samhällsbyggnadschef

Som chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Östersunds kommun har du en viktig roll i stadens och kommunens utveckling. Östersund är en progressiv och växande kommun med tydliga tillväxtmål, och effekten av det märks tydligt på vår samhällsbyggnadsförvaltning. Som samhällsbyggnadschef har du en viktig roll i tillväxtarbetet, och är med och formar framtidens Östersund.

 

I Östersund vill vi framåt med hjärtat! Vi arbetar med tillitsbaserad styrning och Samhällsbyggnad sätter dessutom en extra ära i att vara en serviceorganisation i världsklass.

 

Din roll
Som samhällsbyggnadschef ansvarar du för förvaltningens verksamhet gentemot vårt styrande politiska organ miljö- och samhällsnämnden. Du leder och samordnar förvaltningens arbete och har ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. 

Du är direkt underställd kommundirektören och ingår i hens ledningsgrupp, vilket innebär att du även har en aktiv roll i att utveckla hela den kommunala verksamheten, med förvaltningsövergripande uppdrag vid sidan av din roll som ansvarig för förvaltningens verksamhet.

 

Din profil
Vi tror att du som söker har akademisk utbildning med någon form av samhällsbyggnadsperspektiv. Du har flerårig erfarenhet som chef och ledare och erfarenhet av ekonomi- och personalansvar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda genom andra ledare. Vi förutsätter också att du har ett stort intresse för frågor som rör utveckling, samhällsplanering och miljö.

Dina ledaregenskaper är goda, och du har förståelse för ditt uppdrag och kan också se helheten. Du har också en positiv grundsyn till tillväxt och erfarenhet att arbeta med utvecklingsfrågor. Du är resultat- och målinriktad samt drivande i utvecklings- och kvalitetsarbete. Du är kommunikativ, inger förtroende och skapar goda relationer. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. 


Bifoga CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Uppvisande av detta blir aktuellt vid eventuell intervju.

 

Om Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsförvaltningen är underställd miljö- och samhällsnämnden. Nämnden är såväl myndighets- som beställarnämnd och ansvarar för bland annat planeringsfrågor, hantering av bygglov, miljö- och hälsoskyddsfrågor, kollektivtrafik, gatu- och väghållning, parkfrågor samt kart- och lantmäterifrågor.

 

Förvaltningen svarar även för kommunens övergripande fysiska planering på uppdrag av Kommunstyrelsen och i nära samarbete med kommunledningsförvaltningen. Samhällsbyggnad är en av åtta förvaltningar i Östersunds kommun och har ca 70 anställda medarbetare, fördelade i fem avdelningar - Plan och bygg, Miljö och hälsa, Trafik och park, Kart och lantmäteri samt Administration.

 

Kontaktpersoner

Anders Wennerberg kommundirektör 070-216 90 25

Glenn Ålund Vision, telefon: 063-14 33 02

Cecilia Lindh Naturvetarna, telefon: 063-14 35 67

Janne Asplund Sveriges Ingenjörer, telefon: 063- 14 42 55

David Engström Sveriges Arkitekter, telefon: 063- 14 42 38

 

Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare.

 

Sista ansökningsdag

2017-08-18

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : 18 augusti . Arbetsort : Östersund . Publicerat : 13 juni

Kategorier : Chef & Ledning


Senaste jobben från Östersunds kommun

Alla jobb hos Östersunds kommun

Liknande jobb Samhällsbyggnadschef