Östersunds kommun

Metodhandledare till Myndighetsenheten

Myndighetsenheten svarar för socialtjänstens myndighetsutövning när det gäller stöd till äldre och för personer med funktionsnedsättning. Enheten består av biståndshandläggare, LSS-handläggare, metodhandledare, ekonomiassistent och två chefer.

 

Vårt arbetsområde och huvudsakliga arbetsuppgifter är att utreda, bedöma och fatta beslut enligt gällande lagstiftning och övrigt regelverk. Vi ska vara ett stöd för brukare och närstående, ge service och information till medborgare, brukarorganisationer etc. Vi har kontakter och samarbete med vård- och omsorgsnämndens samtliga utförare. I kommunen finns även privata utförare. Vi dokumenterar i datasystemet procapita och MEDDIX. I förvaltningen tillämpas arbetssättet IBIC- Individens behov i centrum.

 

Arbetsuppgifter

Som metodhandledare  arbetar du närmast cheferna för enheten och kommer att fungera som stöd för bistånds- och LSS-handläggarna. I dina arbetsuppgifter ska ingå att:

- ge handläggarna stöd i utrednings och handläggningsarbetet
- ge metodhandledning till handläggarna
- skriva yttranden till förvaltningsdomstol etc
- arbeta med metodutveckling för verksamheten, rutiner och vägledning i vårt ledningssystem för kvalitet
- omvärldsbevaka det som påverkar verksamheten (lagstiftning, rättspraxis etc)
- säkerställa att handläggning sker enligt lagstiftning,aktuellt rättspraxis samt övriga nationella regelverk och /eller kommunala  riktlinjer, rutiner, mål  och policy
- utveckla samverkan med andra aktörer, både internt och externt
- samordna, inhämtande och sammanställning av statistik
- Vissa administrativa arbetsuppgifter

 

Kvalifikationer

Socionomprogrammet eller annan högskoleutbildning som prövas likvärdig. Bred kunskap om myndighetsutövning och dess regelverk inom socialtjänsten. Flera års erfarenhet inom yrkesområdet. God förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt. Erfarenhet av att handleda andra. Datavana. 

Förutom formell kompetens läggs stor vikt vid personlig lämplighet. Ett gott bemötande och ett genuint intresse  för arbete med människor är viktiga egenskaper. Vi ser att du är en strukturerad person som klarar att hantera flera uppgifter samtidigr. Andra egenskaper som vi värdesätter är analytisk förmåga, positiv grundsyn, samarbetsfömåga samt ansvarskännande.

 

Bifoga CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Uppvisande av detta blir aktuellt vid eventuell intervju.

 

Kontaktpersoner

Anna Backlund Larsson, enhetschef, 063-14 45 78
Emma Fastén, tf enhetschef, metodhandledare, 063-14 06 89

Marie Lundstedt, facklig representant Akademikerförbundet SSR, 063-14 38 33
Karolina Persson, facklig representant Vision, 063-14 38 33
Monica Ekqvist, facklig representant Fysioterapeuterna, 063-14 38 59

 

Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare.

 

Sista ansökningsdag

2017-06-30


Ansök nu

Sista ansökningsdag : 30 juni . Arbetsort : Östersund . Publicerat : 13 juni


Senaste jobben från Östersunds kommun

Alla jobb hos Östersunds kommun

Liknande jobb Metodhandledare till Myndighetsenheten