Nacka kommun

Skolsköterska till F-9 skola

Välkommen till Nackas kommunala skolor!

Vi är en av de främsta skolkommunerna som når mycket goda resultat tack vare våra professionella medarbetare. Genom beprövad och ny pedagogik bejakar vi kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Vi använder gärna moderna tekniska hjälpmedel och fokuserar på att utveckla pedagogiken och metodiken för att använda tekniken på rätt sätt.

Här vågar vi pröva nya sätt och arbetar aktivt med att dela erfarenhet och kompetens mellan våra 2500 fantastiska medarbetare inom förskola och skola. 

Välkommen att bli en del av ”Våga göra – Våga dela”!

Skolsköterska till grundskolan

 

Vi söker en skolsköterska till Barn och elevhälsan i Nacka kommun. Har du den personlighet och professionella kapacitet vi söker?

Arbetsplatsen

Barn och elevhälsan i Nacka är en enhet inom den kommunala produktionen. Enheten består av elevhälsans medicinska insatser, psykologer, kuratorer, logopeder och specialpedagoger med specialistkompetens. Inom Barn och elevhälsan i Nacka arbetar 28 skolsköterskor och fyra skolläkare organiserade under en enhetschef samt en biträdande enhetschef.

Skolskötersketjänsten kommer att vara placerade på en F-9 skola,Skuru skola.

Arbetsuppgifter

Som skolsköterska arbetar man nära skolkurator, specialpedagog, SYV och bitr. rektor i ett elevhälsoteam. Vi har även skolläkare och skolpsykolog som regelbundet kommer till skolan. Som skolsköterska på grundskolan erbjuder vi hälsobesök vid tre tillfällen samt uppföljning av t.ex. hörsel, rygg, längd, syn.Vaccinationer samt enklare sjukvårdsinsatser på mottagningstid är också våra arbetsuppgifter. Vi arbetar också hälsobefrämjande och förebyggande kring skoltrivsel och med hälsofrågor.

Kvalifikationer

Vi söker en sjuksköterska med vidareutbildning som barnsjuksköterska eller disktriktssköterska, gärna med ett par års erfarenhet av arbete som skolsköterska. 

Anställningsvillkor

Anställningsform:Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid. Tjänsten är en uppehållstjänst.

Tillträde:  170816 eller senare

Ansökan

Ansökan senast 170626

Mer information och ansökan

Ylva Bandmann Holmberg enhetschef 0704319025

eller Skolöverläkare Amelie Karlberg Hedström, 070 4319814

Biträdande enhetschef Gunilla Myhrman 0704319493

Fackliga företrädare:

Kerstin Kristiansen 070 4318376

I Nacka bor drygt 95 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytandeoch stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning.

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : I morgon . Arbetsort : Nacka . Publicerat : 13 juni

Kategorier : Övriga vårdtjänster


Senaste jobben från Nacka kommun

Alla jobb hos Nacka kommun

Liknande jobb Skolsköterska till F-9 skola