Nacka kommun

Fritidsledare till Henriksdals fritidgård, Nacka kommun

Tjänsten är en TV-tjänst på 100 %.

Henriksdals fritidsgård ligger på Henriksdalsberget i Nacka som är en av de sex fritidsgårdarna som ingår i enheten. I arbetet ingår samverkan med övriga fem verksamheter i enheten där man också arbetar tillsammans med kollegor från andra verksamheter, bl.a. några lördagar/termin och på större arrangemang.

Tjänsten innebär tjänstgöring 2-3 kvällar i veckan.

Tillträde 2016-07-31

Fritidsledarutbildning eller likvärdig pedagogisk utbildning är önskvärt.

Erfarenhet från arbete med ungdomar i målgruppen 12-18 år i öppen verksamhet är ett krav.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Som medarbetare hos oss behöver du ha ett eget driv och engagemang med en förmåga att skapa verksamhet tillsammans med besökarna med verksamhetens uppdrag som utgångspunkt. Du får gärna ha någon form av spetskompetens, t.ex. dans, skapande verksamhet, eller erfarenhet från arbete med unga och idrott för att bidra med att skapa ett brett utbud av verksamhet för målgruppen.

Du är en lagspelare som involverar, delar med dig, och tar hjälp av dina kollegor samtidigt som du också är självständig och själv förmår att driva egna projekt och verksamhet. Du tar initiativ och har förmåga att se vad som behöver göras i syfte att utveckla verksamheten och besökarna. Viktigt är att självständigt och tillsammans med kollegor ha förmågan att arrangera rolig verksamhet som lockar målgruppen att komma till fritidsgården då det främsta målet för denna verksamhet är att locka fler besökare.

Du har du stor social kompetens samtidigt som du har integritet och en medvetenhet om vad fritidsledarrollen innebär, du är professionell i ditt yrkesutövande och är medveten om vad din roll innebär i mötet med besökare och i relation till kollegor och ledning. Du har förmågan att reflektera över din egen roll och analysera verksamheten i syftet att förbättra och utveckla både dig själv, kollegor och verksamhet. I enlighet med arbetets uppdrag förväntas du att tillsammans med kollegor skapa en miljö som präglas av trygghet och trivsel där besökarna bjuds in till att vara delaktiga och utöva inflytande. I verksamheten ska besökarna ges möjlighet att utveckla sin självkänsla och identitet. I uppdraget ligger även att skapa en attraktiv mötesplats som är synlig utåt. I arbetets krav ligger även att utifrån gällande uppdrag i enlighet med uppsatta verksamhetsmål tillsammans med kollegor sätta mål för, planera, genomföra och utvärdera verksamheten och hålla deadlines.

Du har kompetens för att lyckas i planering och organisering av den dagliga verksamheten samt egna ansvarsområden och effektivt använda sin tid både utanför och i verksamheten. Du bidrar med dina åsikter på personalmöten och lyssnar in kollegors åsikter och för en rak och ärlig kommunikation med kollegor och med ledning. Du ska utifrån övertygelsen om alla människors lika värde möta besökarna med ett salutogent perspektiv och aktivt jobba främjande. Att skapa, bibehålla och fördjupa relationer med besökarna. Du bemöter besökarnas åsikter med respekt och kan i diskussion med dem reflektera och hjälpa dem att vidga sina perspektiv. Du är flexibel i ditt ledarskap och kan erbjuda besökarna både planerad och spontan verksamhet. Som fritidsledare hos oss förväntas du att tillsammans med dina kollegor sträva efter att erbjuda en fritid där ungdomarna kan utvecklas i en miljö som präglas av ett normkritiskt perspektiv. Vi vill vara en organisation som ständigt arbetar för att öka medvetenheten kring jämlikhet, jämställdhet och möjlighet. För oss är det en självklarhet att du står bakom den värdegrund som är gemensam för alla sex verksamheter.

För mer information om Henriksdals fritidsgård och de andra fem kommunalt drivna fritidsgårdarna som ingår i enheten se även www.fritidsgardar.nacka.se

Vi kommer löpande kalla kandidater till intervju.

Sista ansökningsdag är måndagen den 26 juni 2017.

Fackliga företrädare:

Fackförbundet Kommunal, tel. 08-718 89 49

Fackförbundet Vision, tel. 08-718 75 96

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : Om 24 timmar . Arbetsort : Nacka . Publicerat : 13 juni


Senaste jobben från Nacka kommun

Alla jobb hos Nacka kommun

Liknande jobb Fritidsledare till Henriksdals fritidgård, Nacka kommun