Nacka kommun

Fritidsledare till Fisksätra fritidsgård, Nacka kommun

Tjänsten är på 100 % tillsvidare

Tjänsten innebär arbete på kvällstid, efter verksamhetens behov minst 2 ½ kväll/veckan där tjänstgöring varannan fredagskväll ingår.

Tillträde 7 aug 2017

Vi ställer krav på erfarenhet från arbete i öppen verksamhet med ungdomar i målgruppen 12-18 år.

Fritidsledarutbildning eller likvärdig pedagogisk utbildning är önskvärt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vårt uppdrag ställer också krav på att man som medarbetare kan sätta mål för verksamheten genomföra och utvärdera verksamheten och identifiera förbättringsområden. Viktigt är att du som medarbetare också bidrar till en god arbetsmiljö och tillsammans med kollegor och ledning aktivt jobbar för att alla ska trivas på arbetsplatsen. Som person behöver du vara lugn och stabil. Viktigt är att du är tydlig och ärlig i din kommunikation gentemot både besökare, kollegor och ledning. Du förväntas att tillsammans med kollegor och besökare skapa en rolig verksamhet där besökarna får möjlighet att växa som individer. Som kollega och medarbetare behöver du också vara både lyhörd och ansvarstagande.

 

I enlighet med arbetets uppdrag förväntas du att tillsammans med kollegor skapa en miljö som präglas av trygghet och trivsel där besökarna bjuds in till att vara delaktiga och utöva inflytande och där möjlighet finns för besökarna att utveckla sin självkänsla och identitet. I uppdraget ligger även att skapa en attraktiv mötesplats som är synlig utåt.

I arbetets krav ligger även att utifrån gällande uppdrag i enlighet med uppsatta verksamhetsmål tillsammans med kollegor sätta mål för, planera, genomföra och utvärdera verksamheten och hålla deadlines. Arbetet ställer krav på både självständighet och samarbetsförmåga. Att planera och organisera den dagliga verksamheten samt egna ansvarsområden och effektivt använda sin tid både utanför och i verksamheten. Att bidra med sina åsikter på personalmöten och lyssna in kollegors åsikter och föra en rak kommunikation med arbetslaget och med ledning. Att se vad som behöver göras i verksamheten, både praktiskt, till exempel. brister i lokalen, och i verksamheten.

 

Att utifrån övertygelsen om alla människors lika värde möta besökarna med ett salutogent perspektiv och aktivt jobba främjande. Att skapa, bibehålla och fördjupa relationer med besökarna. Att bemöta besökarnas åsikter med respekt och i diskussion med dem reflektera och hjälpa dem att vidga sina perspektiv. Att vara flexibel i sitt ledarskap och kunna erbjuda besökarna både planerad och spontan verksamhet. Som fritidsledare förväntas du också att tillsammans med dina kollegor sträva efter att erbjuda en fritid där ungdomar i målgruppen 12-18 år kan utvecklas i en miljö som präglas av ett normkritiskt perspektiv. Vi vill vara en organisation som ständigt arbetar för att öka medvetenheten kring jämlikhet, jämställdhet och möjlighet.

 

För mer information om Fisksätra fritidsgård och de andra fem kommunalt drivna fritidsgårdarna som ingår i enheten se även www.fritidsgardar.nacka.se

 

Sista ansökningsdag är måndag 26 juni 2017.

 

 

Fackliga företrädare:

Fackförbundet Kommunal, tel. 08-718 89 49  

Fackförbundet Vision, tel. 08-718 75 96

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : 26 juni . Arbetsort : Nacka . Publicerat : 13 juni

Kategorier : Offentliga jobb Pedagogik


Senaste jobben från Nacka kommun

Alla jobb hos Nacka kommun

Liknande jobb Fritidsledare till Fisksätra fritidsgård, Nacka kommun