Nacka kommun

Dagvattenstrateg till Nacka Vatten och avfall AB

Nacka vatten och avfall strävar efter att skapa Sveriges främsta vatten- och avfallstjänster för hållbar och kraftfull samhällsutveckling. 
Vi är ett helägt bolag av Nacka kommun, en av Sveriges mest innovativa kommuner som står inför en stark tillväxt de närmaste åren
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med en inspirerande arbetsmiljö där alla är delaktiga och har ett gemensamt ansvar för att utveckla Nacka vatten och avfall AB i enlighet med affärsidé, mål och strategier samt våra värderingar att vara professionella, nytänkande och hållbara. 

Är du vår nya Dagvattenstrateg? 
I det här uppdraget kommer du att ha ansvar för och samordna det kommungemensamma arbetet med att uppnå en god vattenkvalitet i våra recipienter, främja en hållbar stadsplanering och lyfta vattenfrågan som en viktig resurs då Nacka bygger stad. Du kommer att vara en ambassadör för dagvattenfrågor på kommunen med en förmåga att kommunicera hur vi bör planera och bygga stad ur ett hållbart perspektiv.

Arbetsuppgifter:

  • Upprätta och revidera styrdokument och riktlinjer för hur kommunen ska arbeta med dagvattenfrågor samt arbeta för att dagvattenfrågor hanteras i ett tidigt planeringsskede
  • Driva och samordna strategiska frågor kring dagvattenhantering med ett tydligt fokus på genomförande (miljö- och översvämningsfrågor)
  • Bevaka dagvattenfrågor i detaljplaner - både för exploateringsområden och i befintlig bebyggelse
  • Hålla ihop laget, att få olika kommundelar att arbeta ihop mot samma mål samt vara en resurs och stöd för de som berörs av dagvattenfrågor
  • Stora möjligheter att genom egna initiativ driva och delta i utvecklingsprojekt som rör tekniker/lösningar för att hantera dagvatten
  • Omvärldsbevaka dagvattenfrågor, fungera som handläggare och kommunicera frågor med allmänhet 
  • Du kommer arbeta för att föra dagvattenhanteringen och den sammanhängande klimatfrågan framåt i ett starkt växande Nacka. Vi förväntar oss att du är en ambassadör för dagvattenfrågor i synnerhet internt i kommunens organisation men även externt, exempelvis till exploatörer och medborgare.

Kvalifikationer 
Vi söker dig som har erfarenhet relaterat till ”blågrönt” samhällsbyggande och kunskap om hur miljölagstiftningen påverkar den kommunala verksamheten. Du som söker denna tjänst har en högskole- eller universitetsexamen med en grund inom adekvat område, exempelvis inom vattenrelaterade natur- eller miljövetenskapliga inriktningar eller med fokus på samhällsplanering/fysisk planering. Du måste ha goda kunskaper inom gällande lagstiftning och det är meriterande om du tidigare har arbetat med liknande uppgifter.

Du bör vara analytisk, ha förmåga att tänka strategiskt och se helhetsperspektiv. Självständighet och god förmåga att strukturera upp ditt (och andras) arbete kombinerat med en god samarbetsförmåga är också av vikt. En stor del av tjänsten innebär även att på pedagogiskt sätt kunna kommunicera och sprida kunskap om frågor gällande dagvatten, varför du måste ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.

Anställningen 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde efter överenskommelse. Kollektivavtal finns och individuell lönesättning tillämpas.

Kontaktpersoner:
Maria Mogensen, enhetschef, Vattenenheten, tfn 08-718 83 28, 070-431 78 44.
Ylva Thyrén, HR-specialist, tfn 08-718 75 23, 070-431 75 23.

Sista ansökningsdag: 2017-05-28.

Nacka vatten och avfall AB består av enheterna Avfall, Vatten och Drift samt staben som utgör verksamhetsstöd. Vi är idag 75 anställda men kommer successivt att utöka antalet anställda. Anställningen hör till  gruppen Miljö och dagvatten inom enheten Vatten där det idag finns drygt 20 medarbetare. Arbetsplatsen ligger i Nacka stadshus där vi sitter i öppna och moderna lokaler. Tillgång till motionslokal finns samt möjlighet till en friskvårdstimme per vecka och bidrag till friskvård samt subvention av SL-kort.

Inför rekryteringsarbetet har Nacka vatten och avfall AB tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför all kontakt med mediesäljare.

 Ansök nu

 

 Bildresultat för nacka vatten avfall

Sista ansökningsdag : Om 8 timmar . Arbetsort : Nacka . Publicerat : 8 maj

Kategorier : Miljö & Naturbruk


Senaste jobben från Nacka kommun

Alla jobb hos Nacka kommun

Liknande jobb Dagvattenstrateg till Nacka Vatten och avfall AB