Nacka kommun

Biståndshandläggarna i Nacka söker nu en ny chef!

Äldreenheten arbetar på uppdrag av äldrenämnden med att utreda behov och fatta beslut enligt SoL för personer över 65 år. I uppdraget ingår även handläggning av färdtjänstansökningar, avgiftshandläggning och handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Från och med 1 maj kommer även grupp planerare/utvecklare att tillhöra enheten.

Äldreenheten ska verka för att besluten är korrekta och välgrundade så att individen kan känna sig trygg med att få sina behov tillgodosedda på ett rättssäkert sätt. Kommuninvånarna ska få högsta möjliga kvalitet utifrån den skattefinansierade verksamheten. Enheten omsätter drygt 775 miljoner kronor per år och består av 44 medarbetare varav en enhetschef och tre gruppchefer.

Arbetsbeskrivning 
Du kommer att få jobba som gruppchef för biståndshandläggargruppen där du kommer att ansvara för 20 biståndshandläggare och en äldrevägledare. Du kommer att fylla en viktig roll hos oss som chef då du kommer att fungera som sakkunnig inom området med att stötta biståndshandläggarna med råd, handledning och prioriteringar i det dagliga arbetet. I din roll kommer du att ansvara för att myndighetsutövningen sker i linje med relevant lagstiftning men också bidra till utveckling verksamheten. Vi kommer under hösten påbörja planeringen för att införa IBIC och i det spännande utvecklingsarbetet kommer du att ha en nyckelroll.

Det här får du hos oss 
För att lyckas i din roll som chef så kommer du att få en introduktion som är skräddarsydd utifrån dina egna förutsättningar, du kommer att ingå i en ledningsgrupp bestående av enhetschef och två ytterligare gruppchefer som tillsammans med dig ska tillse att du har det stöd du behöver för att vara framgångsrik.

Som chef så kommer du att välkomnas av ett team biståndshandläggare som arbetar självständigt med långtgående delegation. Vi tror på Nackas vision om öppenhet och mångfald och den grundläggande värderingen om förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga - samt för deras vilja att  ta ansvar.


Kvalifikationer

- Socionomexamen, eller motsvarande. 
- Lång erfarenhet och gedigna kunskaper inom myndighetsutövning inom äldreområdet. 
- Mycket väl insatt i lagarna som styr vår verksamhet. 
- Erfarenhet av ansvar för ekonomi, arbetsmiljö och för rättssäker biståndshandläggning samt tolkning av riktlinjer.
- Erfarenhet av (Ä)IBIC är meriterande.  

För att trivas i rollen är du intresserad av och driver utvecklingsfrågor inom organisationen och för medarbetarna, du är vidare en trygg och erfaren ledare med förmåga att skapa dialog i utmanande situationer. Drivkraft, en god förmåga att planera och organisera samt målmedvetenhet är andra viktiga egenskaper som vi värderar högt. 

Du uttrycker dig väl i svenska i tal och skrift, och är tydlig i information och kommunikation.

Vi erbjuder dig semesterväxling, friskvårdstimme, friskvårdsersättning, tillgång till motionslokal och möjlighet att jobba hemma. Läs mer på 
www.nacka.se/medarbetare. Välkommen till Nacka! 

Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 28/4. 


Kontaktperson
Anna-Lena Möllstam, Enhetschef Äldreenheten, tel 08 718 75 79. 

Fackliga företrädare

Andrea Feichtinger, SSR, Tel 08-718 75 76 E-mail: andrea.feichtinger@nacka.se 
Maria Ekberg, Vision, Tel 08-718 84 07 E-mail: Maria.ekberg@nacka.se

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : Om 8 timmar . Arbetsort : Nacka . Publicerat : 8 maj

Kategorier : Chef & Ledning


Senaste jobben från Nacka kommun

Alla jobb hos Nacka kommun

Liknande jobb Biståndshandläggarna i Nacka söker nu en ny chef!