Mercuri Urval

Verksamhetschef

Psykiatricentrum är ett av hälso- och sjukvårdens sju centrum. Här arbetar många yrkesgrupper med specialistpsykiatrisk vård för Kronobergs län. I centrumet ingår barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin.  

Vi söker nu en ny verksamhetschef till barn- och ungdomspsykiatrin. 

Barn- och ungdomspsykiatrin bedrivs på länets båda lasarett, i Växjö och Ljungby. Verksamheten har 75 medarbetare, omsätter ca 67 Mkr och vi träffar ca 900 barn, ungdomar och deras familjer varje år vid ca 16 000 besök/år. Verksamheten bedrivs mestadels på dagtid men har en bemanning dygnet runt för handläggning av akuta ärenden. Arbetet är organiserat i team där våra olika professioner arbetar tillsammans för våra barn och ungdomar. Efterfrågan till barn- och ungdomspsykiatri har ökat under de senaste åren lokalt och nationellt. Detta gör att det har och finns ett ständigt behov av att utveckla våra behandlingsinsatser utifrån riktlinjer och efterfrågan. Nationellt och regionalt är utvecklingen av barn- och ungdomspsykiatrin ett prioriterat område.    

Arbetsuppgifter

Som verksamhetschef har du det övergripande strategiska ansvaret för att leda och utveckla verksamheten mot uppsatta mål, såväl kortsiktiga som långsiktiga. Tillsammans med dina underställda avdelningschefer driver och följer du kontinuerligt upp verksamheten för hög tillgänglighet, kvalitet och effektivitet. Du fördelar och organiserar uppdrag och resurser och tar ansvar för att leda verksamheten i linje med övrig organisation. Vi förväntar oss att du delar vår värdegrund om respekt för människan, ser till invånarnas bästa och att samspelet mellan medarbetarnas resurser och samarbetet med våra vårdgrannar är avgörande för verksamhetens resultat.  

Uppdraget som verksamhetschef innebär att ha ett funktionellt, ekonomiskt, personal- och arbetsmiljöansvar för verksamheten. Du förväntas ha en aktiv roll i psykiatricentrums ledningsgrupp och är direkt underställd centrumchefen.     

Kvalifikationer

Vi söker dig med akademisk examen och gedigen erfarenhet av chef- och ledarskap, gärna inom Hälso och sjukvården. Erfarenhet från uppdrag av liknande karaktär är värdefullt liksom erfarenhet av arbete inom en politiskt styrd organisation, men inte nödvändigt. Du har ledaregenskaper som präglas av god förmåga att motivera chefer och medarbetare och skapa ett gott arbetsklimat. Som ledare är du tydlig, strategisk och strukturerad och kan fatta välgrundade och modiga beslut. Du är en förebild och visar tillit till dina chefer och medarbetare. Stor vikt kommer att fästas vid dina personliga egenskaper.

Anställning och information

Tjänsten som verksamhetschef innebär ett tidsbegränsat chefsuppdrag på fyra år, med en tillsvidareanställning i din grundprofession.

Tillträde

Den 1 september 2017, eller enligt överenskommelse    

Välkommen med din ansökan (personligt brev och CV) snarast, dock senast den 30 maj 2017 via www.mercuriurval.se (ref.nr. SE-12139). Frågor besvaras av Per Anders Nilsson vid Mercuri Urval, tel. 0470-70 27 35. 

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : 1 september . Arbetsort : Ljungby, Växjö . Publicerat : 2 maj

Kategorier : Chef & Ledning


Senaste jobben från Mercuri Urval

Alla jobb hos Mercuri Urval

Liknande jobb Verksamhetschef