Mercuri Urval

HR-chef

SEM är en av världens ledande tillverkare av elektroniska tändsystem för naturgas- och småmotorer samt statorer till dieselinjektorer. Våra kunder finns  på flera kontinenter och är världsledande tillverkare av motorer. Vi är certifierade enligt bilindustrins kvalitetsystem vilket ställer stora krav. Bolaget bildades 1915 och omsätter ca 320 MSEK med ca 110 anställda i Åmål och SEM har även en fabrik i Kina med ungefär lika många anställda. Läs mer på www.sem.se.


SEM i Åmål är väl kända för en mycket hög kompetens och ett innovativt tänk, vilket gjort oss mycket konkurrenskraftiga i en attraktiv nisch på världsmarknaden. Vi har ett tydligt tillväxtfokus, med det ambitiösa målet att fram till 2020 fördubbla vår omsättning, där vår expansion förväntas ske både genom organisk tillväxt och genom förvärv. Vi växer med lönsamhet varje år och 2017 har inletts mycket lovande. Genom pågående och omfattande investeringar i en mer digitaliserad och automatiserad produktion förbättras nu också både kostnadseffektivitet och produktkvalitet och tillsammans med lojala medarbetare står vi väl rustade för fortsatt expansion.

Till en ny roll som HR-chef söker vi dig som vill ta det övergripande ansvaret för samtliga HR-processer och arbetsmiljöområdet vid verksamheten i Åmål och som även kan vara support till fabriken i Kina, där vi har en lokal resurs. Ansvaret kan eventuellt utökas med kommande förvärv. HR-chefen rapporterar direkt till VD och ingår i SEMs utvecklingsgrupp, där alla medarbetare med ledande eller tvärfunktionellt ansvar ingår. Beroende på erfarenhetsbakgrund kan även ett ledningsgruppsansvar bli aktuellt.

Rollen är bred och med operativ tyngdpunkt, men med strategiska inslag. Du förväntas arbeta med traditionella HR-uppgifter som ett gott stöd till verksamhetens chefer i vardagen. Vidare medverkar du exempelvis vid fackliga förhandlingar och arbetar med långsiktig bemanningsplanering och kompetensutveckling. Med vår expansion följer också andra uppgifter som arbete med övergripande verksamhetsutvecklingsfrågor, olika kartläggningar samt planering och strukturerat genomförande av olika utvecklingsinsatser.

Vi söker dig med relevant högskoleutbildning och några års erfarenhet från HR-arbete, helst från tillverkande industri med varierande skiftgångsupplägg. God insikt i både tjänstemanna- och kollektivavtal värdesätts. Uppgiften kräver förutom ett genuint verksamhetsintresse också möjlighetsorientering, initiativkraft, tydlighet och en god talang för kommunikation och samarbete!

Vi erbjuder ett utvecklande arbete i ett komplett företag med egen produktutveckling och produktion i en platt organisation. Du kommer att uppleva korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka.

Välkommen att registrera din ansökan snarast och absolut senast den 12 juni via www.mercuriurval.se, ref nr SE-12208. Eventuella frågor besvaras av Agneta Tunbark, Mercuri Urval, 019 – 19 68 11.


www.sem.se

Ansök snarast . Arbetsort : Åmål . Publicerat : 1 juni

Kategorier : Chef & Ledning HR & Organisation


Senaste jobben från Mercuri Urval

Alla jobb hos Mercuri Urval

Liknande jobb HR-chef