Länsstyrelsen Örebro 1 st lediga jobb hos Länsstyrelsen Örebro

Alla jobb hos Länsstyrelsen Örebro

Visar annonser 1 till 1


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till Länsstyrelsen Örebro

Om Länsstyrelsen 

Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.