Företagarna 1 st lediga jobb hos Företagarna

Alla jobb hos Företagarna

Visar annonser 1 till 1


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till Företagarna

Företagarna på en minut


Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna.

Varje vecka söker tusentals företagare kontakt med oss för juridisk rådgivning, anpassade förmåner, event och möten. Våra medlemmar gör oss till en stark och trovärdig röst i maktens korridorer.

Företagarna arbetar politiskt för att förbättra villkoren för ägarledda företag. Idag skapas fyra av fem jobb i små företag och det är ett viktigt samhällsmål att dessa företag kan fortsätta att växa och anställa. Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.

Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och ca 260 lokalföreningar och mötesplatser. Vi företräder ca 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.