Skanska
SKANSKA SATSAR PÅ DET GODA LEDARSKAPET
På Skanska förstår man vikten av gott ledarskap, det är en del i strategin att attrahera och behålla de bästa medarbetarna. För att säkerställa ett gott ledarskap fokuserar Skanska på att ständigt utveckla sina ledare och bredda deras kompetenser.Peter Neuberg är regionchef på en av Skanskas tre husregioner i Stockholm med ansvar för bostadsproduktion. Peter trivs mycket bra i sin roll och drivs av utmaningen att få sin verksamhet att fungera på ett bra sätt i allt från en god lönsamhet till nöjda medarbetare och högt säkerhetsfokus.
- Rollen som regionchef innebär ett stort ansvar inom många skilda områden och jag är därför tacksam för att Skanska har satt ledarskapsutveckling högt upp på agendan, säger Peter. Genom de olika ledarskapsprogram jag har fått möjlighet att genomföra under mina år på Skanska, så har jag fått en mycket bra bas att stå på för att lyckas i de olika roller jag har haft. Ett stort mervärde med många av Skanskas utbildningsprogram är också att de arrangeras nationellt, vilket medför ett värdefullt nätverk med kollegor inom andra verksamhetsområden och i andra delar av landet.

Peter har efter nästan nitton år i Skanska erfarenhet från en mängd olika roller och just detta är en av huvudanledningarna till att han fortfarande trivs så bra!
- Tack vare lyhörda och stöttande chefer har jag fått möjlighet att utvecklas i den takt jag önskat och fått de verktyg jag behövt för att ta nästa steg. Denna möjlighet vill jag ge även till mina medarbetare och därför jobbar vi sedan flera år tillbaka aktivt i regionen med ledarutveckling på olika sätt, bland annat genom teamutbildningar och individuell coaching.

- I ett så stort företag som Skanska finns nästan obegränsade möjligheter att utvecklas åt det håll man själv önskar, säger Peter. Det är upp till var och en hur långt man vill gå. Det kan handla om att specialisera sig, prova på olika verksamhetsområden eller kanske arbeta i någon av våra verksamheter utomlands. Det är lätt att röra sig över gränserna, vi är ett Skanska – ”One Skanska”.
One Skanska är ett ledord för företaget och innebär samarbete inom och mellan olika affärsenheter, att ge och ta kunskap, specialisering, ökad lönsamhet för alla och ett starkt varumärke. One Skanska är en viktig del för att nå Skanskas mål att vara det mest lönsamma företaget i branschen och ledande inom grönt byggande och säkerhet.
Vi inom Skanskas verksamhetsgren Hus skapar hem och arbetsplatser som får både människor och företag att växa. Våra projekt genomför vi alltid med kvalitet, miljö och nöjda kunder i fokus.  Vår region präglas av en anda av ständig utveckling och förbättring. Vi tror på att nöjda medarbetare på...
26 maj
Är du vår nya Projekteringsledare?  Som medarbetare på Skanska får du vara med och bidra till ett bättre samhälle. Vi bygger bostäder och fastigheter för framtiden. Vårt fokus ligger på säkerhet och grönt byggande, där vi är världsledande! Vi har ambitionen att vara en förebild inom svenskt nä...
26 maj
Är du vår nya Projekteringschef? Som medarbetare på Skanska får du vara med och bidra till ett bättre samhälle. Vi bygger bostäder och fastigheter för framtiden. Vårt fokus ligger på säkerhet och grönt byggande, där vi är världsledande! Vi har ambitionen att vara en förebild inom svenskt näringsliv...
26 maj
Nu söker vi en kommunikativ och strukturerad Projekteringschef till BoKlok i Malmö.   Är du en god ledare som vill utveckla dina ledaregenskaper ytterligare en nivå? Vill du arbeta på ett bolag som sticker ut hakan och bidrar till en hållbar samhällsutveckling? Lockas du av ett dynamiskt...
26 maj
Region Stora Projekt är en specialistregion som leder och utför stora och komplexa anläggningsprojekt huvudsak i samverkan med övriga väg och anläggnings- och hus regioner över hela landet. Vi har kompetenta och engagerade medarbetare vars välbefinnande och säkerhet är prioriterat för oss. Perioden...
26 maj
Vill du arbeta med Sveriges mest spännande och utmanande byggprojekt? Då har du en framtid på Skanska.  Inom region Väg & Anläggning Stockholm bedriver vi anläggningsverksamhet och uthyrning av entreprenadmaskiner Vi genomför markexploateringar, konstruerar och bygger vägar, broar, järnväg...
26 maj
Vill du vara med och leda Sveriges mest spännande och utmanande byggprojekt? Då har du en framtid på Skanska. Skanska Väg och Anläggning bedriver olika mark-, energi-, och anläggningsprojekt åt näringsliv, stat och kommun. Väg och Anläggning i Stockholm har många spännande projekt framför sig.&nbsp...
26 maj