Kommunen som ger vind i seglen!


Östersund är en stor liten kommun. Knappt 60 000 invånare, men ändå en metropol, en stad i alla bemärkelser, med fjäll, vatten och skogar alldeles runt knuten.

Här är avstånden korta till såväl arbete, skola och service som till nöjesliv och fritidsaktiviteter. Det ger förutsättningar för en livsstil med mer tid för att verkligen leva! Lägg därtill ljusa sommarnätter och riktiga vintrar med mycket snö.

Östersunds kommun är länets största arbetsgivare. Vi finns till för medborgarna. Deras behov står i centrum för all vår verksamhet. För att tillgodose behoven och för att kunna utvecklas måste vi ha medarbetare som inte bara känner till våra mål, utan som dessutom är kompetenta, engagerade, friska och glada.

Vår personalpolitik tar fasta på detta - att ge vind i seglen. Att alla medarbetare utvecklas och mår bra ökar inte bara kvaliteten, det gör oss även till en attraktiv arbetsgivare - en viktig pusselbit för att vi ska bli fler som tillsammans utvecklar en region som är fylld av möjligheter.För att navigera behövs ett bra sjökort

I Östersunds kommun tycker vi att ett tydligt ledarskap är viktigt, men det är också viktigt att hela besättningen känner till resans mål. Vi vill också ha inspirerande ledare, för alla i besättningen måste vara delaktiga och alla är lika viktiga.

Anna Eriksson jobbar som förskollärare på Backens förskola i Brunflo. Det har hon gjort ända sedan hon tog sin examen år 2000. ”Det här är världens bästa jobb”, säger hon.

– Att vara förskollärare är att vara allkonstnär under ständig utveckling. Du måste ha koll på allt från vilka leksaksfigurer som gäller till matteresultaten i de centrala proven, säger Anna.

– Fortbildning är viktigt i mitt jobb. I det område där jag jobbar finns det också ett samlat ”tänk” bakom det hela, och det tror jag är viktigt. Att man ser till att alla får ungefär samma fortbildning inom det man vill satsa på, fortsätter Anna.

– Just det där att det finns en idé bakom det som händer och att vi blir informerade och delaktiga gör att jag känner förtroende för min arbetsgivare. Medarbetardagarna är ett bra exempel på hur man både får ett erkännande för det jobb man gör samtidigt som man får förståelse för sin del av helheten, avslutar Anna.

Jarl Figenschou är biträdande enhetschef för hemtjänstområdet Marielund Norr.
Efter en befälsutbildning i det norska försvaret och utbildning till sjukgymnast i
Tromsö förde kärleken honom till Östersund och ett chefsjobb på kommunen.

– Mitt jobb går ut på att de människor som behöver hjälp i vardagen ska få så bra service som det bara är möjligt. Nyckeln till det är att personalen är uppdaterad, både i det dagliga arbetet och om de övergripande målen. De måste också vara friska och trivas, säger Jarl.

– Det vill jag bidra till som chef. Då måste jag veta vilka förväntningar som finns på mig. Därför är det viktigt att kunna lyssna och vara öppen för att testa de idéer som personalen för fram. Oftast blir resultatet lysande, om inte, så har man ändå lärt sig något, fortsätter Jarl.

– Kommunens ledarskapsutbildning lärde mig mycket, både i min egen chefsroll och om hur man samarbetar mot gemensamma mål, över organisationsgränserna. Och att jobba i en kommun är just det, att jobba tillsammans mot små och stora mål. Alla som känner att de gör något meningsfullt vill också göra ett bra jobb. En bra arbetsgivare kanaliserar initiativen, och det är vi duktiga på i Östersunds kommun, avslutar Jarl.

 

Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.   Hur skulle du vilja vara med och leda Östersunds kommun in i framtiden? Östersunds kommun är en politiskt styrd organisation med mer än 5 100 personer anställda i åtta förvaltningar. Vi har ca 400 olika yrken s...
20 juni
Du kommer tillsammans med 17 andra distriktssköterskor att ansvara för HSL insatser hos medborgare inom Östersunds Kommun. Vi arbetar inom flera olika verksamhetsområden, exempelvis LSS, personlig assistans, hemsjukvård och primärvårdsinsatser (tjänsteköp). Arbetet är mycket varierande och ger dig ...
20 juni
  Östersunds kommun, Vård- & omsorgsförvaltningen söker   Biståndshandläggare till Myndighetsenheten   Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.   Myndighetsenheten svarar för socialtjänstens myndighetsutövnin...
20 juni
Tillsvidareanställning. Heltid. Tillträde 1/10-2017.   Vård- och omsorgsförvaltningen har ca 1 800 medarbetare och verksamheten är uppdelad i fyra sektorer. Detta är en helt ny verksamhet i förvaltningen. Verksamheten kommer att höra  till sektor hemtjänst. I  det mob...
20 juni
Arbetsuppgifter Arbetet kan vara förlagt till olika arbetsplatser i Östersunds Kommun vilket kan medföra att du behöver förflytta dig under arbetsdagen.  Om du är intresserad av att arbeta hos oss uppmanar vi dig att redan nu söka utdrag från belastningsregistret - skola/barnomsorg (www.pol...
20 juni
Östersunds kommun satsar på att förbättra både kvalité och arbetsmiljö i hemsjukvård/äldreomsorg. Därför nyanställer vi nu ytterligare två fysioterapeuter, tillsvidareanställning 100%. Tillträde 170901 eller enligt överenskommelse.   I Östersunds kommun arbetar vi enligt ett hälsofrämjan...
20 juni
Tillsvidareanställning 100%. Tillträde 2017-08-16.   Östbergsskolan 3-5 är en enhet på Frösön med ca 200 elever. Skolan är inne i en positiv utveckling och dessutom ökar elevantalet de kommande åren.   Vi söker nu en lärare för undervisning i teoretiska ämnen åk 3-5. Vi använd...
20 juni